geheugenvenster
dagtelevisie activiteiten abonnementen contact
 
home
dagtelevisie
activiteiten
abonnementen
contact
inspiratie
kennisbank
over ons
nieuws
helpdesk
login
kennisbank

impact van beeld

verlichting en voeding voor het brein:

wolk krijg inzicht in visuele communicatie
wolk alles over prikkelverwerking en gedrag
wolk zorgvraag en werkdruk verminderen

venster op de (belevings)wereld

Wanneer je nadenkt over de inzet van televisie in de dagelijkse zorg dan valt op dat bewoners graag TV kijken, maar dat het reguliere TV-aanbod met enige regelmaat tot overprikkeling en ongemak leidt.

Het was dé reden om te starten met het ontwikkelen van passend programma-aanbod dat wél rekening houdt met aangepaste prikkelverwerking inclusief concrete, praktische handvatten voor de medewerkers. Zodat ‘TV kijken’ dagelijks een positieve bijdrage levert aan het welzijn van de bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. De TV als welzijnsinstrument.

dagtv opent het venster op een fijnere (belevings)wereld met plezierig vermaak, mooie contactmomenten, passende afleiding en gespreksstof. Kortom, geselecteerd televisie- en activiteitenaanbod ter ondersteuning van een positieve gezondheid.

omgevingszorg

Vooral voor mensen die fysiek of door ziekte wellicht beperkt zijn om actief te bewegen, is het prikkelen en activeren van de hersenen des te belangrijker voor het zo lang mogelijk in stand houden van een goede (geestelijke) gezondheid.

Aangezien mensen met dementie niet goed in staat zijn om zich aan te passen, moet de omgeving zich aanpassen aan hen. Dat geldt ook voor de beelden die via de televisie worden aangeboden. Dat is geen luxe, dat is broodnodig! dagtv vult de televisie met gefilterd programma-aanbod. Zo kunnen mensen blijven meedoen en zich betrokken, gezien en gewaardeerd voelen.

lees meer over omgevingszorg

inspelen op onbegrepen gedrag

Dagelijks streven zorgmedewerkers om zo min mogelijk stress te creëren voor mensen met dementie. Stress resulteert namelijk in een gevoel van onveiligheid, onrust en onbegrepen gedrag. Het is soms best moeilijk om te achterhalen waar dit gedrag vandaan komt. Mensen kunnen namelijk zelf niet (meer) goed verwoorden waar de onrust vandaan komt. Hoe fijn is het om in die situaties over methodisch materiaal te beschikken zodat u kunt inspelen op onrustige of aandacht vragende situaties. Ter ondersteuning van iemands goede dag of slechte dag.

De dagtv mediaspeler biedt niet alleen plezier, herkenning en gespreksstof. In de praktijk blijkt het on-demand aanbod bovendien een laagdrempelige manier te zijn om bewoners en elkaar beter te leren kennen.

lees meer over onbegrepen gedrag

wat is leefplezier?

Leefplezier begint bij het leren kennen van de bewoner. Om hierachter te komen gaan jullie met elkaar in gesprek. dagtv biedt handvatten om erachter te komen wat gewenst is én biedt alternatieven cq. afleiding voor situaties waaruit onrust kan voortkomen. Of om plezier en contact te stimuleren, net waar behoefte aan is. De bevindingen én oplossingen kun je meenemen in het leefplezierplan.

Wat kan dagtv voor jullie doen?

leefplezier vergroten

meer geluksmomenten

GeheugenVenster ontwikkelde een methodiek waardoor welzijnscoaches met inzet van aangepast en voorbereid materiaal meer geluksmomenten kunnen creëren in de dagelijkse zorg. Het dagbestedingsaanbod biedt praktische handvatten en inspiratie door middel van geheel voorbereide activiteiten, inclusief inhoudelijke ondersteuning. De methode geeft medewerkers inzicht, kennis en middelen om ongedwongen contact te maken en af te stemmen op de behoefte van de bewoner. 

Mantelzorgers, vrijwilligers en familie vervullen steeds vaker een ondersteunende rol. Zij helpen met de verzorging van hun dierbare en geven extra aandacht, ook aan medebewoners. In de praktijk blijkt dat ook mantelzorgers graag gebruik maken van dagtv huiskamer activiteiten. De bediening van de dagtv app blijkt zo eenvoudig dat jong en oud -zonder terughoudendheid- er intuïtief mee aan de slag gaan.

aansluiten op uw situatie

educatieve workshops en gastlessen

Het effect van muziek op onze beleving kennen we allemaal. Maar welke invloed hebben beelden op de beleving en verwerking van prikkels op het gedrag van mensen met dementie of NAH. En hoe kunnen we de beelden die we voorgeschoteld krijgen via reclame, in films of op televisie en in de media positief inzetten?

Kijk en beleef met andere ogen!

Bij een juiste toepassing kunnen beeld en geluid een waardevolle en praktische bijdrage leveren aan belevingszorg en tevens zorgvraag en werkdruk verminderen. Ervaar zelf, krijg inzicht en praktische handvatten waar je zelf en met je collega's mee aan de slag kunt. Informeer naar onze scholingsprogramma’s op locatie.

workshop of gastles op locatie?

onderzoek

Een gunstige omgeving wekt gunstig gedrag op. Dit betekent niet persé een huiskamer van vroeger. Wel is het zo dat mensen die zich herkennen in de omgeving en structuren, meer houvast en rust ervaren en zich prettiger voelen. Vooral bij mensen met dementie is het belangrijk dat de omgeving zich aanpast aan hen, omdat dit andersom niet goed mogelijk is.

Welke visuele ondersteuning kan helpen in de huiskamer? GeheugenVenster toetst regelmatig haar programmering aan de ontwikkelingen en wensen binnen de zorgsector.

lees meer over onderzoek