geheugenvenster
dagtelevisie activiteiten abonnementen contact
 
home
dagtelevisie
activiteiten
abonnementen
contact
inspiratie
kennisbank
over ons
nieuws
helpdesk
login
omgevingszorg

omgevingszorg

ondersteunend en belevingsgericht tv-aanbod:

wolk herkenbaar en vertrouwd voor bewoner
wolk kennis en inspiratie voor medewerker
wolk laagdrempelig voor mantelzorgers en bezoek

een gunstige omgeving

Sociaal geriater (ouderenarts) Dr. Anneke van der Plaats ontwikkelde ‘omgevingszorg’; een nieuwe visie op de invloed van de omgeving op mensen met dementie. Omgevingszorg leert ons hoe we in de inrichting van de (leef-)omgeving rekening kunnen houden met de aantasting van het brein bij dementie.

Doordat het denkende brein bij dementie verloren gaat, reageert men steeds meer reflexmatig, impulsief en intuïtief op prikkels uit de omgeving. Als die prikkels ‘gunstig’ zijn voor het emotionele brein dan reageren mensen ook 'gunstig’. En natuurlijk omgekeerd. In een ongunstige omgeving zien we veel probleemgedrag. De veroorzaker is stress. Een andere veroorzaker is ernstige verveling. Een groot deel van de dag wacht men op wat er gaat komen, maar er gebeurt niets.

Omgevingszorg pleit ervoor om dit op te vangen door vermaak dat de hersenen iets te doen geeft en dat iedereen fijn vindt. De Brein Omgeving Methodiek is een theoretische en methodische werkwijze op het gebied van de fysieke omgeving, werk- en leefprocessen en dag- en tijdsbesteding. Er wordt rekening gehouden met de invloed van de zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven.

venster op de (binnen)wereld

In de zorg voor mensen met dementie is het TV-toestel, het venster waarop de wereld tot ons komt, een door bijna iedereen ernstig onderschatte kracht en invloed op de vulling en beleving van de wereld van mensen met dementie.

Steeds vaker realiseren zorgmedewerkers zich wat de macht en invloed is van wat er op de televisie gebeurt. Dagelijks hebben televisieuitzendingen een negatieve invloed op de beleving en gevolgen voor de sfeer in de huiskamer. Televisiezenders brengen, gericht op het grote publiek, ongefilterd TV-aanbod in de (gezamenlijke) huiskamer waardoor stress wordt beleefd door de mensen met dementie en waar zij 'uit gewoonte' naar moeten kijken met alle gevolgen van dien, zoals verhoging van de zorgbehoefte, onrust en toename van onbegrepen gedrag.

Precies daarom bestaat het gespecialiseerde televisie-aanbod van GeheugenVenster uit brede en waardevolle programma's waar mensen met dementie echt wat aan hebben. dagtv biedt aangepast televisie- en activiteitenaanbod die zij positief beleven en waardoor zij minder last ervaren van hun beperkingen en van stress. En niet alleen de mensen met dementie blijken positieve reacties te hebben op de inhoud van ons 'venster', ook de verpleegtalenten plukken er de vruchten van.

De televisie is dus een fantastisch hulpmiddel om ouderen in het verpleeghuis te ondersteunen. Geheugenprikkeling, ontspanning of juist activeren, of simpelweg een gezellig gesprek aan de hand van op maat gemaakte programma’s op de beeldbuis. De TV hoeft dus de deur niet uit, zet deze juist op een positieve manier in.

Onderzoek in opdracht van zorgorganisatie Cordaan heeft uitgewezen dat ons programma-aanbod het welzijn van bewoners in verpleeghuizen verbetert en bijdraagt aan ‘gezonde activiteit’ en ‘gezonde rust’.

lees meer over dagtv

tips, ondersteuning en écht contact

Eén van Anneke's adviezen voor een prettig gevoel in de (gezamenlijke) woonkamer: Gebruik meubels met zachte materialen in een ruimte, dat dempt het geluid. Plaats de rugleuning tegen de muur. Dat is veilig voor de bewoner, zo kunnen er geen prikkels van achteren komen. Ook een roomdivider kan helpen om extra prikkels te verminderen, bijvoorbeeld wanneer het zicht op de keuken of de deur naar de gang onrust geeft.

Een doel van veel zorgorganisaties is om bewoners zich thuis te laten voelen. Het dagtv televisie- en activiteitenaanbod geeft laagdremplige mogelijkheden voor individuele aandacht aan de bewoners. Niet alleen door medewerkers maar in de praktijk ook van mantelzorgers en bezoek. Samen herinneren geeft een vertrouwd gevoel.

Voordelen van het dagtv muziek- en beeldprogramma:

  • geeft structuur aan de dag
  • geen discussieprogramma’s of spannende films voor het slapen gaan
  • mooie tv herinneringen en een vertrouwd gevoel
  • veel terloopse contactmomentjes, ook tussen bewoners onderling
lees meer over betekenisvolle activiteiten