logo

Video's over STV

Plezierige dagritme ondersteuning via de TV in de gezamenlijke huiskamer

Stichting STV GeheugenVenster levert een speciaal beeld- en muziekprogramma aan (woon-)zorglocaties en verpleeghuizen. Het beeldprogramma stimuleert en voedt het brein en draagt effectief bij aan een betere kwaliteit van leven. Het STV dagprogramma kan derhalve een verantwoorde bijdrage leveren aan het bereiken van uw Waardigheid & Trots-doelstellingen. Het dagprogramma:

Mensen met dementie verschaffen wij beelden die hen helpen herinneren via een speciaal ondersteunend programma. Iemand met dementie heeft geen specifieke gedachten en wordt vooral geregeerd door gevoelens die soms moeilijk te duiden zijn. Speciaal voor hen is er het GeheugenVenster. Dit programma 'voedt' op een verantwoorde manier het hoofd. Het GeheugenVenster opent a.h.w. de gordijnen, maakt het geheugen weer toegankelijk waardoor de wereld binnenkomt en weer gaat leven. Er wordt contact gemaakt.

Het GeheugenVenster kan bovendien worden ingezet ter ondersteuning van het dagritme, met handreikingen voor reminiscentie en het gezamenlijk doen van activiteiten. Het GeheugenVenster ondersteunt zowel de bewoner met dementie, hun bezoek, de vrijwilligers, de activiteitenbegeleiding en het verzorgend personeel.

Beeld en geluid moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie de beelden begrijpen.
(Uit: Onderzoek 'Televisie kijken met andere ogen', Linda Kooijman, 2007)