geheugenvenster
dagtelevisie activiteiten abonnementen contact
 
home
dagtelevisie
activiteiten
abonnementen
contact
inspiratie
kennisbank
over ons
nieuws
helpdesk
login
onbegrepen gedrag

onbegrepen gedrag

handvatten nodig? dagtv helpt effectief:

wolk met rustig bewegend beeld
wolk inspelend op interesse
wolk geeft voeding voor gespreksstof

inspelen op onbegrepen gedrag of signaalgedrag

Wanneer je je verdiept in de signalen die mensen uitzenden, is vaak goed te begrijpen waar hun gedrag vandaan komt. Geert Bettinger: “Veel cliënten hebben niet de woorden om te omschrijven waar ze mee zitten, dus laten ze het met hun gedrag zien. We moeten niet het gedrag willen veranderen maar juist op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak.” Onbegrepen gedrag kun je dus ook als signaalgedrag omschrijven.

Hoe fijn is het om over methodisch materiaal te kunnen beschikken zodat je kunt inspelen op onrustige of aandachtvragende situaties, op een goede of slechte dag van de bewoner. Door goed te kijken en luisteren, leer je elkaar beter kennen en kun je de signalen en oplossingen meenemen in het leefplezierplan.

Dankzij het ondersteunende programma-aanbod met aanvullende infomatie, kun je bovendien onderwerpen bespreekbaar maken wat voor mensen met afasie best fijn kan zijn. Ondertussen heb je zelf ook nog wat kennis vergaard, zonder moeite en voorbereidingstijd.

lees meer over zorgondersteunend tv-aanbod

signaalgedrag vraagt om praktische oplossingen

Nog een situatie uit de praktijk: Bij Martha Flora in Haarlem kwamen zorgmedewerkers een situatie tegen waarbij mevrouw onrustig voor het openstaande raam heen en weer liep. Het raam stond op een kier vanwege de warmte en boven de bloembak buiten gonste het van de bijen en insecten. Hoe dichterbij ze kwam, hoe meer activiteit van haar bij de raamhendel en de bloembak. Haar onrust kwam niet door angst voor insecten en bleek geen reactie op de warmte die via het raam naar binnenkwam. Mevrouw was in haar leven imker geweest en was vooral geinteresseerd in de bijen. Gevaar zag zij daarom ook helemaal niet, in tegenstelling tot de medewerkers en onrustige medebewoners die niet wilden dat ze gestoken werd. Afleiden bleek best een uitdaging.

Gelukkig konden wij voor deze situatie mooi beeld-, muziek- en gespreksmateriaal over bijen ontwikkelen. Zelfs begeleiders zonder kennis over dit onderwerp konden zo eenvoudig inspelen op haar behoefte en een mooie afleidende activiteit aanbieden waar iedereen van genoot.

lees meer over onze producties

omgevingszorg

Met omgevingszorg streven zorgorganisaties naar een veilige en gunstige leefomgeving om zo min mogelijk stress te creëren voor mensen met dementie. Stress resulteert namelijk in een gevoel van onveiligheid, onrust en onbegrepen gedrag. Bij dementie wint gevoel het van verstand.

Steeds meer zorgorganisaties houden rekening met aangepast tv-aanbod als onderdeel van goede omgevingszorg. Dagelijks ervaren bewoners en zorgprofessionals de positieve effecten van aangepast beeldaanbod en betekenisvolle activiteiten via de televisie. dagtv draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en heeft een positieve invloed op zowel gedrag en beleving, als op de werksfeer en bij de ondersteuning van bewoners, ook gedurende de nacht.

De Brein Omgevings Methodiek is ontwikkeld door dr. Anneke van der Plaats en wordt vanwege de goede resultaten steeds meer omarmd. Mede dankzij haar adviezen, wetenschappelijke input van experts en praktische ervaringen van zorgprofessionals geeft het dagtv televisie- en activiteitenaanbod dagelijks effectieve ondersteuning in de (dementie)zorg.

lees meer over omgevingszorg

de invloed van TV op beleving en gedrag

Omdat je niet altijd zelf in de gaten kunt houden wat reguliere tv-kanalen uitzenden, komt het regelmatig voor dat bewoners onrustig worden en overprikkeld raken. Ook medebewoners gaan daarop reageren, of beter, afreageren. De sfeer blijkt in de huiskamer helemaal veranderd. En dat terwijl mensen 'gewoon even TV kijken'.

Het reguliere TV-aanbod heeft invloed op de beleving en gedrag. Om bewustzijn te creëren over de inzet van televisie in verpleeghuizen hebben wij een video gemaakt die de kijker ZELF de negatieve impact laat ervaren van reguliere tv-aanbod.

Wil je weten of zelf ervaren wat er gebeurt en waarom?

lees meer over overprikkeling

eenvoudig inspelen op de situatie

Mevrouw heeft indrukwekkende Jappenkamp-ervaringen. Wanneer zij overmand wordt door herinneringen, kunnen wij de Cliniclowns-filmpjes aanbieden ter afleiding. Het is zo mooi om te zien hoe de tranen van verdriet overgaan in tranen van vreugde.

verzorgende IG/GVP bij Amaris

Bij het zien van de beelden van een spelende hond begon hij te vertellen over zijn leven als schipper en zijn hond aan boord. Dit was totaal nieuw voor ons. Meneer is bij ons komen wonen en heeft geen familie. Door de reactie weten we nu toch weer wat meer van hem en kunnen we beter afstemmen.

verzorgende IG bij Noorderboog

Heeft een bewoner non-verbaal spiegelen nodig voor beter begrip, dan kunnen we dagtv hiervoor inzetten. Via beeldsymboliek begrijpt de bewoner dan beter wat er ╩╗verwacht╩╝ wordt, waardoor we gevoelens van falen en confrontatie met onvermogen kunnen terugdringen.

gespecialiseerd medewerker welzijn Amaliazorg