Passende ondersteuning bij de dagelijkse zorg
Senioren

Onze motivatie

Ook in het verpleeghuis hebben mensen met dementie behoefte aan momenten van geluk en plezier. Hoewel het verlenen van zorg natuurlijk erg belangrijk is, gaat het ook (nog steeds) om het leven zelf, er zijn, mens zijn. In het stadium van de ziekte waarbij dementie contact bemoeilijkt, willen wij hen vooral een goed gevoel geven, van erbij horen en ertoe doen. Dat geeft troost, kracht, waardering. Kwaliteit van leven. Dat maakt elk contactmoment en fijne beleving waardevol en de moeite waard. Daar dragen wij als stichting graag ons steentje aan bij.

Werkplezier

Bovendien vinden we het werkplezier van de medewerkers belangrijk. Dit wordt beïnvloed door een combinatie van sfeer, werkdruk en voldoening. Door uitgekiende programmering en de on-demand mogelijkheden kan er eenvoudig afgestemd worden op de behoefte van dat moment. Wij willen iedereen die zich inzet in de dagelijkse zorg voor ouderen in verpleeghuizen graag handvatten geven welke eenvoudig en snel inzetbaar zijn, 24/7. Ook woonbegeleiders, gastvrouwen, vrijwilligers en bezoek ervaren dagelijks de voordelen.

Zorgondersteunend én dementievriendelijk!

Stichting GeheugenVenster toetst regelmatig haar programmering aan de ontwikkelingen binnen de zorgsector en streeft naar een passend dagritme ondersteunend en belevingsgericht aanbod voor bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Daarbij nemen we de adviezen van (ervarings-)deskundigen ter harte. We zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat het beeldmateriaal dat nodig is, nog niet bestaat. Er zijn maar weinig tot geen programma's gemaakt welke rekening houden met de prikkelverwerking van mensen met dementie en met de dagstructuur in de (dementie)zorg.

En dus ontwikkelen we dit zelf. We gaan hierbij niet over één nacht ijs. De afgelopen jaren hebben we een prachtige collectie opgebouwd waar we trots op zijn. Neem een kijkje 'achter de schermen' om te zien hoe ons muziek- en beeldprogramma en de nog steeds uitbreidende collectie tot stand is gekomen.

 
Ons team

Ons team

Maak kennis met de mensen die zich dagelijks inzetten, ons inspiratie geven en bijstaan met advies.
Doelstelling

Doelstelling

Als stichting willen wij graag de participatie en het welzijn van ouderen in hun leefomgeving verbeteren.
Inspiratie

Inspiratie

Lees meer over het inspirerende gedachtengoed van Dr. Anneke van der Plaats en haar zienswijze op respectvolle ondersteuning van de mens met dementie.
 
Samen maken we het verschil, bedankt!