geheugenvenster
dagtelevisie activiteiten abonnementen contact
 
home
dagtelevisie
activiteiten
abonnementen
contact
inspiratie
kennisbank
over ons
nieuws
helpdesk
login
 

thuis in het verpleeghuis

Veel verpleeghuizen en zorglocaties hanteren het kwaliteitskader van het Ministerie van VWS en hebben in deze tijd te maken met nogal wat uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het groeiend personeelstekort met daarbij de ouder wordende groep ‘babyboomers’ die (in aantal) meer zorg nodig zullen hebben. Het kwaliteitskader richt zich op belevingsgerichte zorg en dienstverlening, met welzijn en welbevinden als belangrijke doelen voor plezierig wonen en werken.

dagtv biedt dagelijks ondersteuning en geeft plezierige invulling en handvatten voor het samendoen van activiteiten, ook in de (langer verzorgd) thuissituatie.

Met dagtv kun je mensen bovendien betrekken bij de leefomgeving door informatie te delen over het reilen en zeilen binnen de zorglocatie, over georganiseerde activiteiten of bijeenkomsten. Bewoners en bezoekers informeren en uitnodigen om mee te doen. De uitgekiende programmering levert bovendien talloze contactmomenten op tussen bewoners onderling, met gasten, mantelzorgers en medewerkers.

wat is leefplezier?

Leefplezier is voor iedereen verschillend. Vast staat dat als je het naar je zin hebt en je prettig voelt, dat dit grote invloed heeft op de kwaliteit van leven van bewoners, maar ook op het werkplezier van medewerkers. Het maken van eigen keuzes en je gezien of gekend voelen, waar je ook woont, zijn daarin bepalend. dagtv biedt praktische handvatten om hierop aan te sluiten.

Thuisgevoel, herkenning en dagritme ondersteuning geven de bewoner vertrouwen en rust. Ook voor familie is het fijn wanneer de verzorgde dierbare het naar de zin heeft. dagtv nodigt uit tot het delen van verhalen en herinneringen die meegenomen kunnen worden in het leefplezierplan. Door het noteren van de ervaringen kunnen ook collega’s aansluiten op de persoonlijke interesse van de bewoner en het programma- en activiteitenaanbod gericht inzetten. dagtv geeft inspiratie en biedt een laagdrempelige methode zonder ingewikkelde bediening of specifieke voorkennis.

dagtv wordt ingezet als onderdeel van een goede omgevings- en belevingszorg.

wat is omgevingszorg

alleen maar niet eenzaam

Bijna de helft van alle ouderen kampt met eenzaamheid. Ook in het verpleeghuis is men bekend met eenzaamheidsproblematiek van bewoners en heeft men onderzoek naar eenzaamheid gedaan. Hoe fijn is het wanneer je als zorgorganisatie een faciliterende rol kunt vervullen, waardoor ontmoeting, plezierig contact en wederzijdse betrokkenheid worden gestimuleerd.

dagtv is een effectief hulpmiddel om mensen op een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. dagtv geeft ook jongeren een laagdrempelige manier om gezellig én inhoudelijk met de bewoner in contact te komen. Dankzij de voorbereide gespreksvragen en tijdsbeeldweetjes is de activiteit plezierig voor elke generatie en zorgt het voor verbinding.

Wist je dat:

  • volwassenen vanaf 65 jaar gemiddeld 5 uur per dag TV kijken? En dat deze vorm van vermaak vaak vervalt als mensen in het verpleeghuis komen wonen omdat het reguliere TV-aanbod vaak onrust veroorzaakt?
  • onderzoek door mantelzorgorganisatie Mezzo heeft uitgewezen dat samen TV kijken voor 58% van de ondervraagden op nummer 1 staat als het gaat om zinvolle activiteiten?
meer over onderzoek

voor een fijne dag

dagtv biedt herkenbare muziek en plezierig amusement. De programmering houdt rekening met het dagritme en de prikkelverwerking van de (ouder wordende) mens met dementie of niet-aangeboren hersenletsel.

dagtv biedt géén discussieprogramma’s of spannende films voor het slapen gaan maar positief, stimulerend en ontspannend aanbod waar iedereen blij van wordt.

dagtv is ondersteunend muziek- en beeldaanbod via de televisie in de (gezamenlijke) huiskamer en voorbereide on-demand activiteiten.

ervaringen met dagtv

op alle kamers

care - voor zorglocaties:

dagtv kan toegevoegd worden aan het TV-pakket van de zorglocatie. Zo kun je bewoners met dementie op de eigen kamer ondersteunen in de dagstructuur met plezierig en aangepast TV-aanbod. Via jullie eigen kabelTV-netwerk wordt dagtv intern verspreid naar alle aansluitingen. Desgewenst kan dagtv ook uw locatienieuws bevatten, waardoor mensen regelmatig worden herinnerd aan wat er wordt georganiseerd.

cure - voor ziekenhuizen en tijdelijk verblijf:

dagtv kan tevens ondersteuning bieden aan mensen met dementie tijdens hun ziekenhuisopname. De ziekenhuisomgeving en bedrijvigheid op de afdeling kunnen zorgen voor onrust. dagtv biedt houvast in de dagstructuur met programma's die herkenning en rust geven. De programma-invulling gedurende kortverblijf of herstelzorg ligt vooral op plezierige afleiding, rekening houdend met de aangepaste prikkelverwerking van mensen met dementie.

bekijk onze abonnementen