logo

Video's over STV

Folders STV

Bestuur

Stichting STV GeheugenVenster is een non-profit organisatie die zich richt op de belevingswereld van oudere senioren, wonend in woon-/zorglocaties en verpleeghuizen. De Stichting kan dankzij de belangeloze inzet van professionals, ondersteuning van toeleveranciers, maatschappelijk betrokkenen en vrijwilligers, de kosten zo laag mogelijk houden. Met elkaar zijn we in staat een mooie bijdrage te leveren aan het welzijn van zorgafhankelijke bewoners en bovendien dankzij een plezierig, zinvol en effectief dagprogramma de werklast van medewerkers te veminderen.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en bestaat uit:

Eric van der Horst - voorzitter
Aandachtsgebied: Intellectuele Eigendomsrechten, Juridische zaken & Financiën 

Ingrid van der Horst - secretaris, directeur
Aandachtsgebied: Verkoop, Techniek & Installatie, Content- en productontwikkeling

Adviseurs

Stichting STV GeheugenVenster kan zich wenden tot de volgende adviseurs:

Anne van Egmond, presentator, programmamaker, muzikant 'Accordeanne' - Specialist in Muzikale Herinneringen

Drs. Tim van Iersel, dementiedominee, geestelijk verzorger bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), specialist en trainer in zingeving en ethiek bij dementie - Adviseur Religieuze Beleving & Sfeervieringen

Mr. Quirijn Meijnen, partner Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten -
Specialist in Auteursrecht, Productdesign & Visuele Kunst

René Kroon, directeur Kroon Media Beheer B.V. -
Adviseur Contentverwerking & Distributietechniek

Hubert Schilder en Stefan Kauffeld, directie Media IT-Lab B.V. -
Specialisten in Software, Multimedia, Playout & Narrowcasting

Inspiratie

Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater, oprichter Breincollectief -
Specialist in Dementie & Gedrag

Tot eind 2016 was Dr. Anneke van der Plaats actief als adviseur bij onze Stichting. Met grote waardering, plezier en dankbaarheid kijken wij terug op deze periode. Zij stond voor 100% achter onze missie en was een groot voorstander van de ontwikkeling van het door haar zo genoemde 'Dementie TV'. Haar visie ten aanzien van de invulling van dementiezorg, haar gedachtengoed en zienswijze over respectvolle ondersteuning en bejegening van de mens met dementie en diens verzorgende omgeving blijven tot op de dag van vandaag een grote bron van inspiratie.

Samenwerking

Stichting STV GeheugenVenster wil effectief bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke ouderen en het zo lang mogelijk in stand houden van een goede gezondheid. Door gezamenlijk op te trekken met andere organisaties en specialisten kunnen wij met onze kennis een zinvolle bijdrage leveren aan een dementievriendelijke leefomgeving. Samen bereiken we meer dan alleen.

Wij werken samen met:

Dr. Paul Jansen, Dementiewijs, sociaal gedragsdeskundige, specialist in Heilzame Dementie Omgeving - Presentatie BrainWorkshop 'Dementie & GeheugenVenster', scholing op locatie

Lid Expertgroep platform Active Ageing

Samenwerkingspartner Memory Lane TV

Alzheimer Nederland

Dementia Care Mapping

 

Bij de testimonials op deze website zijn op verzoek alleen de functies vermeld. De namen zijn bij de Stichting bekend.

Sommige programma's
zijn echt fantastisch,
dat vind je niet op de gewone televisie.
(Bewoner)