logo

Video's over STV

Folders STV

Bestuur

Stichting STV GeheugenVenster is een non-profit organisatie die zich richt op de belevingswereld van oudere senioren, wonend in woon-/zorglocaties en verpleeghuizen. De Stichting werkt met een klein bestuur en kan dankzij de inzet van belangeloze inzet van professionals, ondersteuning van toeleveranciers, maatschappelijk betrokkenen en vrijwilligers, de kosten zo laag mogelijk houden.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en bestaat uit:

Eric van der Horst - voorzitter
Aandachtsgebied: Intellectuele Eigendomsrechten & Sponsoring 

Mr. Barbara Bonnema-van Welsem - penningmeester
Aandachtsgebied: Financiën & Juridische zaken

Ingrid van der Horst - secretaris, directeur
Aandachtsgebied: Verkoop, Techniek, Contentontwikkeling, Realisatie STV Interactief (Geheugenvenster)

Adviseurs

Stichting STV GeheugenVenster kan zich wenden tot de volgende adviseurs:

Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater, oprichter Breincollectief -
Specialist in Dementie & Gedrag

Anne van Egmond, presentator/programmamaker/muzikant 'Accordeanne' - Specialist in Muzikale Herinneringen

Mr. Quirijn Meijnen, partner Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten -
Specialist in Auteursrecht, Productdesign & Visuele Kunst

Tie van der Horst, documentairemaker/regisseur/producent Stichting Full Moon - Adviseur Contentontwikkeling

René Kroon, directeur Kroon Media Beheer B.V. -
Adviseur Contentverwerking & Distributietechniek

Hubert Schilder en Stefan Kauffeld, directie Media IT-Lab B.V. -
Specialisten in Software, Multimedia, Playout & Narrowcasting

Samenwerking

Stichting STV GeheugenVenster wil effectief bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke ouderen en het zo lang mogelijk in stand houden van een goede gezondheid. Door gezamenlijk op te trekken met andere organisaties en specialisten kunnen wij met onze kennis een zinvolle bijdrage leveren aan een dementievriendelijke leefomgeving. Samen bereiken we meer dan alleen.

Lid Expertgroep platform Active Ageing

Lid NETWERK Alzheimer Business Support

Samenwerkingspartner Memory Lane TV

Alzheimer Nederland

Dementia Care Mapping

Breincollectief

 

Bij de testimonials op deze website zijn op verzoek alleen de functies vermeld. De namen zijn bij de Stichting bekend.

Sommige programma's
zijn echt fantastisch,
dat vind je niet op de gewone televisie.
(Bewoner)