Geheugenvenster.nl respecteert uw privacy

Wij gebruiken cookies om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en statistieken bij te houden. Meer info

 
Samenwerking Dr. Anneke van der Plaats

Samenwerking Dr. Anneke van der Plaats

Met ingang van februari 2016 is sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats als adviseur verbonden aan onze Stichting.

Zoals u weet zijn wij reeds geruime tijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe programma's, specifiek gericht op mensen met dementie. Mensen met dementie kijken met andere ogen en het vereist derhalve meer dan 'leuke televisie' om een aansprekend programma voor hen te maken.

Ons huidige dagprogramma, STV, sluit al heel goed aan op het tijdsbeeld en de belevingswereld van mensen met dementie. Door het scheiden van wonen en zorg krijgen onze abonnees in huis een steeds groter percentage mensen met een zwaardere indicatie. In onze zoektocht naar geschikt beeldmateriaal voor deze mensen werd ons duidelijk dat het materiaal dat nodig is, niet bestaat. Er zit dus maar een ding op: zelf aansprekende programma's ontwikkelen!

Het afgelopen jaar hebben wij een aantal nieuwe programma-ideeën uitgewerkt waarbij Dr. Anneke van der Plaats ons nu adviseert. Ook heeft zij zelf een aantal wensen ten aanzien van "DementieTV" die het dagritme op de afdeling effectief ondersteunen en die goed aansluiten bij onze programma-invulling. We gaan dit met elkaar verwezenlijken. Centraal bij dit dementievriendelijke dagprogramma staat de persoon met dementie, die wij door gericht aanbod via de televisie kunnen stimuleren, activeren en begeleiden in het dagritme en waarvan ook de verzorgende omgeving steun ondervindt.

De eerste filmopnamen starten in maart 2016.

 

69

Samen maken we het verschil, bedankt!