geheugenvenster
dagtelevisie activiteiten abonnementen contact
 
home
dagtelevisie
activiteiten
abonnementen
contact
inspiratie
kennisbank
over ons
helpdesk
login
Samenwerking ABN AMRO: Geld, van grondstof naar gespreksstof!

Samenwerking ABN AMRO: Geld, van grondstof naar gespreksstof!

Waarom praten we eigenlijk niet over geld? Het is best een taboeonderwerp. Want als je weinig geld hebt, ben je bang om veroordeeld te worden of is er zelfs schaamte. Maar ook als je veel geld hebt, is het lastig. Het is al snel: “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”. Bovendien heerst het beeld dat rijken alleen maar veel geld hebben, omdat ze misbruik hebben gemaakt van anderen. Ook dan moet je je verantwoorden. Dus het onderwerp ‘geld’ wordt vaak vermeden. En toch heb je geld nodig en is het verweven met bijna alles wat we doen. Dat leek ons een goede reden om ‘geld’ eens nader te bekijken. We zijn ontzettend blij met de ABN AMRO Art & Heritage Foundation, want dankzij hen hebben we een heel leuk Themagesprek kunnen maken over: Geld! 

Tijdens het Themagesprek 'Geld' komen verschillende leerzame en herkenbare onderwerpen aan bod. Wist jij bijvoorbeeld dat de eerste vorm van betalen via ruilen ging en dat men later in veel culturen betaalde met schelpen? Hoe komen we eigenlijk aan het woord ‘gulden’? En wat waren ook alweer de bijnamen van het oude Nederlandse geld? Een leuke gesprekactiviteit voor de gezamenlijke huiskamer met prachtige foto’s, mooie videobeelden en boordevol leuke weetjes, voor bewoners én medewerkers!

abnarmo-rijdend-bijkantoor-straat   abnarmo_rijdend-bijkantoor-bord  abnarmo-rijdend-bijkantoor-wachten

We spraken met Dick Wijmer, archivaris van de ABN AMRO Art & Heritage Foundation, over het ontstaan van het indrukwekkende historisch archief en de hedendaagse kunstcollectie die ABN AMRO in haar bezit heeft.

hoe is jullie archief ontstaan?

Dick Wijmer: “De huidige bank, zoals deze nu is, is eigenlijk een samenstelling van misschien wel honderden rechtsvoorgangers. Denk aan fusies tussen Fortis en de oude ABN AMRO. De oude ABN AMRO was weer een fusie tussen ABN en AMRO Bank. ABN was weer het gevolg van een fusie tussen de Twentsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij, maar ook regionale en lokale banken waren in de loop der jaren overgenomen. Elke rechtsvoorganger heeft zijn eigen geschiedenis en daardoor zijn unieke erfgoed. Alles wat van deze rechtsvoorgangers bewaard is gebleven, is in ons archief opgeslagen. Denk hierbij aan onder meer beleidsarchieven, informatie over gebouwen, over het personeel of belangrijke juridische kwesties. Daarnaast hebben we historische fotocollecties, reclame en drukwerk, oude bibliotheken, effectencollecties en bankgebonden kunst. Daarbij moet je denken aan schilderijen van bankgebouwen en bijvoorbeeld directeursportretten. Naast de historische collectie heeft de bank ook een collectie moderne kunst. Daarvoor wordt kunst aangekocht van in Nederland werkzame kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan om ze uit maatschappelijk oogpunt te kunnen helpen."

de maatschappelijke rol van de bank

Is die maatschappelijke rol ook een reden waarom de stichting aan ons materiaal beschikbaar heeft gesteld? Dick Wijmer: “Jazeker! ABN AMRO heeft ervoor gekozen om het historisch archief en de collectie hedendaagse kunst onder te brengen in een stichting. De stichting ziet de collectie als een onderdeel van het nationale erfgoed en wil het toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek.

abnarmo-rijdend-bijkantoor-rdam  abnarmo-schoolspaarkistabnarmo-rijdend-bijkantoor-loket

Zo worden kunstwerken en historische voorwerpen in gebouwen en musea geëxposeerd. Ook kunnen we informatie opzoeken voor iemand wiens grootvader bijvoorbeeld ooit bij een bank heeft gewerkt. Een historisch archief speelt ook een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering en het wordt geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek”, legt Dick uit.

wat is het oudste item uit de collectie?

“De bank heeft inmiddels een geschiedenis van ruim 300 jaar. De bank gaat daarbij uit van het oprichtingsjaar in 1720. Toch zijn de oprichtingspapieren niet de oudste stukken uit de collectie,” licht de archivaris toe. “We hebben stukken die veel ouder zijn. Dat zijn voornamelijk eigendomspapieren van gebouwen. Banken zaten vroeger op hele prominente plekken in de stad, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam aan de grachten. Wanneer daar een pand werd aangekocht, dan zaten daar vaak oude aktes bij die zelfs teruggaan naar het midden van de zeventiende eeuw. Het oudste stuk wat we hebben is een transportakte van een gebouw in Den Haag uit 1596”.

heb jij zelf een favoriet item uit de collectie?

Dick: “Dat zijn er een paar. Bij de eigendomspapieren zitten mooie perkamenten stukken uit de zeventiende eeuw met daaraan mooie zegels. Dat is visueel aantrekkelijk om naar te kijken. In de fotocollectie zitten ook een aantal bijzondere foto’s uit 1860 van personeel van een Nederlands agentschap in Japan. Daarnaast vind ik het bijzonder dat we de brief uit februari 2007 van de activistische aandeelhouder The Children’s Investment Fund in ons archief hebben. Zij riepen daarin op tot de opsplitsing en verkoop van onderdelen van ABN AMRO en luidden daarmee het einde van de toen bestaande bank in”.

Voor geïnteresseerden en liefhebbers van nationaal erfgoed is er ook een website waar je een gedeelte van de historische collectie of kunstcollectie kunt bekijken.

geld maakt wél gelukkig?

abnarmo-schoolsparen-wachten

ABN AMRO Art & Heritage Foundation en Dick Wijmer, enorm bedankt dat jullie voor deze activiteit het historische beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld. Nu kan iedereen in de huiskamer met elkaar herinneringen ophalen of zelfs iets nieuws leren over ‘money, money, money’. Gezellig samen in gesprek over: Hoe spaarden we vroeger? Deden we dat op school, op het werk of thuis in een oude sok? En welke betaalmiddelen gebruikten we in de lokale winkel of in het buitenland? Ter afsluiting hebben we natuurlijk weer een bijpassend meezingliedje geselecteerd. Wie had dat gedacht, lekker praten over geld, zonder taboe. Dit Themagesprek wil je voor geen ‘geld’ missen! 😀

Terug