geheugenvenster
dagtelevisie activiteiten abonnementen contact
 
home
dagtelevisie
activiteiten
abonnementen
contact
inspiratie
kennisbank
over ons
nieuws
helpdesk
login
Onderzoek: aangepast dagtv-aanbod verbetert welzijn van bewoner in verpleeghuis!

Onderzoek: aangepast dagtv-aanbod verbetert welzijn van bewoner in verpleeghuis!

Medewerkers van verzorgingshuis De Diem viel het op dat sommige bewoners wel erg rustig waren, zelfs bijna apathisch. Daarentegen waren enkele andere bewoners op de afdeling toch wel vaak erg onrustig. 

Bekend is dat mensen met dementie door beschadiging van het brein voor positieve prikkels sterk afhankelijk zijn van hun omgeving. Krijgen ze die niet, dan gaan ze zelf prikkels maken: roepen, tikken, murmelen, ronddwalen. Anderen slapen juist weer teveel. Dit allemaal op de leegte op te vullen en de verveling tegen te gaan. 

Pilot zintuigenmix

Na een inventarisatie door adviesbureau New Thinking van Lysander van der Sluis besluit Rob Ebbeling, locatiemanager bij Stichting Cordaan, tot een pilot. Er wordt een mix gemaakt van zintuigelijke instrumenten, met als inzet een betere leefomgeving voor de bewoners van de PG-afdeling. Belangrijk neveneffect zou kunnen zijn dat het werk voor de verzorgende daardoor ook minder stressvol wordt.

Geurdispensers worden geplaatst in de twee huiskamers met rustgevende geuren zoals jasmijn en rozemarijn. De huiskamers worden ingericht met ouderwetse meubels en attributen. Tenslotte wordt overgegaan tot de ingebruikname van het 24-uurs dagtv muziek- en beeldprogramma van GeheugenVenster, wat rekening houdt met het dagritme van mensen met dementie.

Onderzoeksopzet

Omdat het onmogelijk is om de bewoners zelf te bevragen, is gekozen om gebruik te maken van de waarneming door verzorgenden. In samenwerking met Windesheim Hoge School in Zwolle zijn vragenlijsten en een observatiechecklijst ontwikkeld. Deze zijn ingezet gedurende een 0-meting en na 8 maanden weer opnieuw voor de evaluatie.

Uitkomsten onderzoek

Uit de onderzoeksresultaten blijkt duidelijk dat de bewoners bij De Diem over de gehele linie rustiger, actiever en tevredener zijn. Ook de verzorgenden geven aan minder stress te hebben. Het aantal mensen dat lekker actief is, is gestegen van 24 naar 41 procent, terwijl het aantal mensen dat zeer inactief of juist hyperactief is van 42 procent naar 25 procent is gedaald. De extremen in gedragsuitingen zijn verschoven naar gezond rustig en gezond actief. Ook de bewoners lijken wat tevredener, van 72 naar 78 procent. Kortom, er is op meerdere vlakken sprake van een positief effect!

Cordaan-zintuig-beleving_onderzoek-GeheugenVenster-totaal

Geheugenvenster

Volgens adviseur Lysander van der Sluis is niet goed vast te stellen welk zintuigelijk middel afzonderlijk verantwoordelijk is voor het effect. Maar hij en de medewerkers zijn ervan overtuigd dat juist de impact van dagtv van Geheugenvenster groot is, omdat het een 24-uurs programma is en hierdoor continue zorgt voor positieve prikkels. Of, zoals Lysander zo mooi verwoordt: “Het zijn van die geluksmomentjes die het creëert”.

We zijn natuurlijk trots op de bereikte resultaten bij De Diem. Zo’n positief effect is natuurlijk ontzettend fijn voor de bewoners, maar, zo blijkt, ook voor de medewerkers. Kijk hier naar het filmpje van Lysander en verzorgende Lucia, waarin zij dieper ingaan op de pilot: https://youtu.be/TCoWMPeRDiI

Terug