Dr. Anneke van der Plaats
Anneke
Hoe kunnen wij mensen met dementie helpen?
Verdriet

Waarom is het aanbieden van geschikte beelden belangrijk?

Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater, oprichter van het Breincollectief, specialist in Dementie & Gedrag is enige jaren onze adviseur geweest bij het ontwikkelen van nieuw en dementievriendelijk programma-aanbod. Als stichting besteden wij veel aandacht aan het uitzoeken van het materiaal dat is afgestemd op de belevingswereld en het dagritme van mensen met dementie. Zij legt uit waarom het aanbieden van geschikte beelden zo belangrijk is:

Dr. Anneke van der Plaats: "Mensen met dementie kunnen uit zichzelf geen beelden meer oproepen in hun hoofd. Dat betekent dat zij niet vanzelf kunnen terugdenken aan een mooie wandeling die ze ooit hebben gemaakt, of aan pootje baden in de zee. Mijmeren - zoals wij dat kunnen - kunnen mensen met dementie niet meer.

Geef betekenis aan beleving!

Zij moeten het doen met de beelden die ze zien, bijvoorbeeld de zitkamer met de meubels, de kast en het behang. Dat is vrij eenzijdig en saai. Bovendien zijn al die beelden 'statisch' d.w.z. dat er geen beweging of geluid in zit. Mensen met dementie kunnen met het aangedane brein eigenlijk alleen maar 'dynamische' prikkels verwerken, oftewel beelden met beweging en geluid. Daarom gaan mensen met dementie altijd op zoek naar plekken waar iets gebeurt of gaan ze zelf tikken of friemelen. Zo maken ze de omgeving zelf dynamisch. 

citaat_AnnekevanderPlaats_zien-van-muziek

Belangrijk is bovendien dat mensen met dementie de beelden herkennen, dat geeft betekenis aan de beleving. Moderne attributen of voorwerpen zijn hen vreemd, dat geldt ook voor de moderne opnametechnieken. De televisie brengt dynamische beelden, dus in dat opzicht is dat prettig voor het lege hoofd. Echter, de 'normale televisie' brengt beelden van de dagelijkse actualiteit en dat óók nog in een rap tempo. De beelden zijn voor mensen met dementie onherkenbaar, te snel en veroorzaken hierdoor onrust en ongewenst gedrag. En dat is voor niemand prettig.

Laat het stille brein weer tot leven komen

Vandaar dat een apart programma voor mensen met dementie hoognodig is. De televisie is in dat geval niet de 'televisie' zoals wij het kennen. Het apparaat fungeert slechts als scherm dat via de inhoud in het hoofd herkenbare beelden oproept, waardoor het stille brein weer tot leven kan komen. Het scherm fungeert als beeldenverschaffer, zoiets als: je doet het raam open en je ziet de wereld. Vandaar de naam: Geheugenvenster."

Kortom, het is noodzaak dat er bij het creëren van een dementievriendelijke leefomgeving ook aandacht is voor speciale beleef- en dagritmeprogramma’s. Programma's, die zelfstandig functioneren en gevoel voor eigenwaarde van mensen met dementie zo lang mogelijk in stand houden. 

citaat_AnnekevanderPlaats_TV-als-communicatiemiddel

Inspiratie: Dr. Anneke van der Plaats

Tot eind 2016 was Dr. Anneke van der Plaats actief als adviseur bij onze Stichting. Met grote waardering, plezier en dankbaarheid kijken wij terug op deze periode. Zij stond voor 100% achter onze missie en was een groot voorstander van de ontwikkeling van het door haar zo genoemde 'Dementie TV'. Haar visie ten aanzien van de invulling van dementiezorg, haar gedachtengoed en zienswijze over respectvolle ondersteuning en bejegening van de mens met dementie en diens verzorgende omgeving blijven tot op de dag van vandaag een grote bron van inspiratie.

 
 
Samen maken we het verschil, bedankt!