Geheugenvenster.nl respecteert uw privacy

Wij gebruiken cookies om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en statistieken bij te houden. Meer info

 
Kwaliteit van leven
blije ouderen

Cultureel erfgoed verbetert kwaliteit van leven

GeheugenVenster wil met haar dagprogramma bijdragen aan het zo lang mogelijk in stand houden van een goede kwaliteit van leven. Via de inzet van zowel historische en nieuw ontwikkelde dementievriendelijke muziek-, beeld- en activiteitenprogramma's willen we de verzorgende omgeving handvatten geven voor het zoeken van verbinding en het maken van contact.

Bewustwording

Mensen met dementie kijken met andere ogen, beleven de beelden anders. Hiermee wordt in het huidige tv-aanbod geen rekening gehouden, met zelfs ongewenst gedrag tot gevolg. GeheugenVenster wil met haar specifieke kennis bijdragen aan een dementievriendelijke leefomgeving door speciale beleef- en dagritmeprogramma’s. Zodat ook de omgeving gaat kijken met andere ogen en zich ervan bewust wordt dat het anders kan, én moet.

Positieve invloed van historisch cultureel erfgoed

Dankzij de samenwerking met omroepen, producenten, filmmakers en regionale archieven zijn we in staat om een uitgebreid herkenbaar aanbod nostalgische muziek- en beeldprogramma's aan te bieden via ons locatie-abonnement (SeniorenTV) of ons huiskamer-abonnement (STV Interactief). In toenemende mate werken we samen met historische bedrijfsarchieven. Waarom? Werkgevers hebben vaak een grote rol gespeeld in het werk en privéleven van mensen. En voor wie niet in de jaren '50 en '60 is opgegroeid, geven de (film)beelden en tijdsbeeldinformatie, context en inzicht in het leven van vroeger. Een prachtige voedingsbodem voor waardevolle contactmomenten. Historisch cultureel erfgoed als welzijnsinstrument!

Het muziek-, beeld- en activiteitenaanbod van GeheugenVenster fungeert daarbij als het ware als een soort ‘dorpsplein’ (waar iedereen terecht kan, voor gezelligheid, een gesprek of informatie, rust, ontspanning of een stimulerende activiteit). Een vertrouwde gemeenschappelijke basis of verzamelplek voor iedereen die zorgt voor zorgafhankelijke mensen (met dementie) in het verpleeghuis of in een kleinschalige woonomgeving. Waar oud (en jong) zich thuis voelt, plezierig samen leeft en onderlinge verbinding, rust en vertrouwen ervaart.

Het Dorp - Wim Sonneveld (1974)

Dankzij de passende inzet van de muziek en beeld wordt de bewoner in het dagelijkse ritme ondersteund. Bovendien leert de medewerker via de opgeroepen herinneringen en daaruit voortvloeiende ervaringsverhalen en context de bewoner beter kennen. Dit alles om goed te kunnen anticiperen ten gunste van persoonlijke zorg en welzijn voor zorgafhankelijke ouderen.

Onze missie

Als not-for-profit organisatie heeft GeheugenVenster als missie:

  • het ondersteunen van (medewerkers van) verpleeg- en verzorgingshuizen en andere aanverwante instellingen voor senioren bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Dit doen we met behulp van (televisie)programma’s welke zijn samengesteld en afgestemd op de interesse en leefwereld van de bewoners;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • het ontwikkelen en produceren van speciale beleef- en dagritmeprogramma’s, welke op een juiste manier de hersenen prikkelen, activeren tot meedoen en handvatten geven voor maken van plezierig contact;
  • het informeren van de (jongere) medewerker over het leven van vroeger om aan te kunnen sluiten op de belevingswereld en de behoefte van mensen met dementie;
  • relevante kennis, context en inzicht geven aan iedereen die helpt en zorgt voor zorgafhankelijke ouderen (met dementie) door middel van tijdsbeeld- en cultuureducatie en workshops aan zorg- en welzijnmedewerkers. Inhoudelijke ondersteuning ten behoeve van het maken van (onderling) contact, het samen doen van passende activiteiten en om goed persoonlijk te kunnen afstemmen in de dagelijkse zorg.

Helpt u mee? We zoeken ook samenwerking met organisaties die zich inzetten voor de zorg voor migranten ouderen. Dus, ken je die? Neem dan alsjeblieft contact met ons op! Want samen bereiken we meer dan alleen.

 
 
Samen maken we het verschil, bedankt!