logo

Video's over STV

Folders STV

Kijkgedrag en pilotprogramma's

Wij doen tevens onderzoek naar de effectiviteit van muziek en audiovisueel materiaal op het welzijn en/of het welbevinden van de bewoners. Het positieve effect van muziek bij Alzheimer-patiënten is eerder onderzocht. Uiteraard willen wij in onze onderzoeken naar de programmering deze constatering graag bevestigd zien. De effectiviteit van de door ons samengestelde programmering wordt daarom doorlopend getoetst. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt het programma-aanbod geoptimaliseerd. Reacties van de bewoners uit deze onderzoeken vindt u terug in de citaten op deze website.

Ook worden de adviezen van sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats meegenomen bij het ontwikkeling en samenstelling van unieke muziek- en/of beeldprogramma's.

Ontwikkeling STV Interactief

In het voorjaar van 2017 hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder onze abonnees en ook enkele geïnteresseerde zorgorganisaties. Wij hebben activiteitenbegeleiders gevraagd naar de wensen danwel bevindingen rondom ons dagprogramma. In het onderzoek zijn tevens facilitaire teams betrokken ten aanzien van infrastucturele ontwikkelingen als gevolg van modernisering van het netwerk of vanwege het scheiden van wonen en zorg. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat:

Meer dan 200 betrokkenen gaven hun inbreng, waarvoor onze grote dank! De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot de ontwikkeling van onze nieuwe abonnementsvorm: STV Interactief! Dit product is leverbaar vanaf mei 2018. 

App met gebruiksinformatie 

De STV Bedieningsapp geeft ons informatie over de gebruiksintensiteit van verschillende muziek- en beeldprogramma’s en Activiteiten welke via het STV Interactief product worden aangeboden. Dankzij deze functionaliteit is het mogelijk te monitoren welke vorm van (Activiteiten-) ondersteuning in de huiskamer het liefst wordt ingezet. Onderzoeksgegevens worden gebruikt ter verbetering en uitbreiding van het programma-aanbod. Het stelt ons in staat het muziek- en beeldaanbod nog beter af te stemmen op de behoefte van de betreffende zorglocatie, of zelfs de huiskamer, en zonodig nieuwe programmaonderdelen verder te ontwikkelen. 

Sfeerviering testperiode

Religie is van alle tijden en van alle culturen, een integraal deel van mens zijn, vooral bij ouderen. Ook mensen met dementie vinden nogal eens houvast en steun in hun religieuze beleving. Het is fantastisch wanneer bewoners, wanneer daar behoefte aan is, ruimte gegeven kan worden voor zingeving en interactie op basis van religieuze thema’s, levensverhalen en levensvragen.

Samen met dementiedominee Ds. Tim van Iersel gaan we daarom de komende tijd belevingsgerichte activiteiten ontwikkelen voor in de huiskamer van verpleeghuizen. De Sfeerviering wordt een nieuw interactief onderdeel van het on-demand Activiteiten aanbod.

Kijkhuis testperiode

Veel ouderen krijgen te maken met verslechtering van gehoor of zicht. In ons on-demand Activiteiten aanbod zijn we gestart met een nieuwe vorm van 'amusement' waarbij visustraining plaatsvindt. Meer informatie vindt u op de pagina Kijkhuis.

Memory in Motion testperiode

Op het ogenblik loopt binnen ons on-demand Activiteiten aanbod een test waarbij de kijker gestimuleerd wordt tot bewegen op basis van geholpen herinnering. Gedurende dit programma maken wij gebruik van herkenbare geluiden, herinneringen, voorwerpen en oude beelden als geleider, om contact te maken met de zittende kijker om hen vervolgens aan te zetten tot interactie en/of beweging. De geselecteerde bewegingen zijn nieuw aan te leren gebaren, welke o.a. gebruikt worden door mensen met afasie ter ondersteuning in de communicatie. Meer informatie vindt u op de pagina Memory in Motion.

De plaats van de TV in de huiskamer

De plaats van de TV in de huiskamer heeft invloed op de beleving. Naar aanleiding van onderzoek en observaties in de huiskamer door Ruben van Gelderen wil onze adviseur Dr. Anneke van der Plaats enkele waardevolle bevindingen delen. Onderzoeksgegevens worden momenteel verwerkt. Meer info volgt. 

Positief effect

Dat zelfs herkenbare muziek op de achtergrond een positief effect heeft op het gedrag van Alzheimer patiënten bleek uit een onderzoek gepubliceerd in de Journal of Music Therapy (2007):

“The present study examined the effect of background music on both positive and negative behaviors, during a time in which patients were not occupied with any structured activity. … Results showed both a significant increase in positive social behaviors and a signaficant decrease in negative behaviors related to agitation when music is played. Results demonstrate the contribution of music to enhancing general positive functioning in elderly patients with dementia, and reducing negative behaviors typical of their condition.”

 

Dit initiatief waarin muziek, gebarentaal en mensen met dementie samenvallen, is een van de interessantere van de afgelopen tijd.
(Prof.Dr. Erik Scherder, over ons Memory in Motion programma)