Herkenning en structuur in alle (huis)kamers
huiskamer
Op reis met STV in binnen- en buitenland
Treinreis
Roept op tot meedoen aan uw activiteiten
Activiteit groep
Heerlijk amusement vanaf de jaren 50
jazuster neezuster
Tijdloos mooie muziek klassiekers
Amusement
Grote variatie aan mooie beelden van toen
voetbal
Luisteren en kijken naar (licht)klassieke muziek
klassieke muziek

Opbouw dagprogramma STV

Het Seniorentelevisie (STV) programma is geschikt voor verspeiding binnen de gehele locatie. Alle bewoners kunnen dit speciale kanaal via de televisie op hun eigen kamer ontvangen.

STV brengt via beelden en muziek herinneringen tot leven en is heel herkenbaar. Het dagprogramma is helemaal afgestemd op de dagstructuur in de zorglocatie, biedt plezierig amusement en dagritme ondersteuning ('caretainment' op maat). Bovendien geeft het programma de mogelijkheid om alle bewoners meer bij het reilen en zeilen binnen uw locatie te betrekken door het vertonen van locatienieuws en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan hun welzijn.

Dagindeling

Het STV muziek- en beeldprogramma bevat rustige beelden bij het opstaan; nostalgische filmpjes over het leven van vroeger; beelden van het koningshuis en ook van de natuur om ons heen; herkenbare muziek en vrolijk TV amusement van vroeger (in het tempo van toen); snoezelbeelden voor de middagrust; aantrekkelijk aanbod waarop men kan meezingen, meebewegen en welke stimuleert tot interactie; een rustige avondafsluiting en een speciaal programma voor de zondagochtend.

De dagindeling is gebaseerd op mate van intensiteit (zoals laag tijdens de middagrust, meer activerend aan het einde van de middag). Bovendien is al het aanbod ingedeeld in genres, zgn. 'themabakjes' zoals 'Koffietijd', 'Dagelijks leven' tot 'Avond-amusement'. De inhoud van die 'bakjes' komt in een carrousel voorbij. Dankzij de enorme collectie is het programma elke dag anders, terwijl wel de juiste mate van intensiteit wordt aangehouden, passend bij de dagstructuur van de zorglocatie.

Voordelen van Seniorentelevisie (STV)

  • geeft structuur in het dagritme
  • biedt een nostalgisch programma uit de tijd van toen, in het tempo van toen
  • houdt ook rekening met de belevingswereld van mensen met dementie
  • prikkelt het geheugen en geeft handreikingen voor reminiscentie
  • informeert over in-huis georganiseerde activiteiten en dienstenaanbod
  • vergroot de betrokkenheid bij de omgeving en de opkomst bij georganiseerde activiteiten
  • geeft afleiding bij onrust en verveling
  • wordt succesvol ingezet tijdens dienstwisselingen

 

 
 
Samen maken we het verschil, bedankt!