logo

Video's over STV

Folders STV

Financiële informatie

Stichting STV GeheugenVenster (v/h Stichting Seniorentelevisie, STV) is in 2011 opgericht. In het jaar van oprichting ontving de stichting een startsubsidie van 12.000 euro en een lening van 15.000 euro. Verder ontving STV in haar oprichtingsjaar circa 25.000 euro aan indirecte sponsorgelden voornamelijk omdat medewerkers bij derden op de loonlijst stonden.

In 2012 is de lening aan STV kwijtgescholden en ontving de stichting 24.000 euro aan donaties en circa 21.00 euro aan indirecte sponsorgelden voornamelijk doordat de loonkosten van de medewerkers door derden werden betaald.

In 2013 vond er een bestuurswisseling plaats. STV ontving dat jaar 18.000 euro aan donaties en 24.000 euro doordat medewerkers bij derden op de loonlijst stonden.

In 2014 ontving de Stichting circa 12.000 euro aan sponsorgelden en 30.000 euro aan indirecte sponsorgelden doordat medewerkers en andere betrokkenen door derden werden betaald. Ook de onkosten van de vrijwilligers werden door een sponsor vergoed.

In 2015 ontving STV circa 9.000 euro aan donaties en 33.000 euro aan indirecte sponsorgelden doordat medewerkers en andere betrokkenen door derden werden betaald. Ook in 2015 betaalden sponsors de onkosten van onze vrijwilligers.

2015 in beeld:

inkomsten

Kostenverdeling

Voor 2016 heeft de Stichting een sponsorgarantie van 18.000 euro. Hiervan zal 12.000 euro besteed worden aan het ontwikkelen van nieuw beeldmateriaal. 6.000 euro zal aan adviseurs besteed worden. Ook de loon- en onkosten van directie, medewerkers en vrijwilligers zijn voor 2016 voor ruim 33.000 euro afgedekt.

STV GeheugenVenster is haar sponsors zeer dankbaar!

Zonder hun financiële steun zou de hele operatie (ontwikkeling van het product, de groei van het abonneebestand en het in stand houden van de dienstverlening) niet mogelijk zijn. Nu het product goeddeels op de rit staat, de software naar behoren functioneert, verwacht de stichting een verdere groei in afnemers van STV GeheugenVenster programma's. Ook voor 2017 en 2018 zal STV GeheugenVenster sponsors nodig hebben. Er staan enkele vernieuwende programma-ideeën opgelijnd voor realisatie. Voor 2017 is de sponsorgarantie gelukkig al binnen.

Ik zie dat mensen het leuk vinden. Soms wordt er meegeklapt of heen en weer gewiegd. Het biedt ons ook veel mogelijkheden.
(Activiteitenbegeleider)