Onderzoek: Geheugenvenster verbetert welzijn van bewoner in verpleeghuis!

Medewerkers van verzorgingshuis De Diem viel het op dat sommige bewoners wel erg rustig waren, zelfs bijna apathisch. Daarentegen waren enkele andere bewoners toch wel vaak erg onrustig. Een bekend probleem op PG-afdelingen van verpleeghuizen. 

Mensen met dementie zijn door beschadiging van het brein voor positieve prikkels sterk afhankelijk van hun omgeving. Krijgen ze die niet, dan gaan ze zelf prikkels maken: roepen, tikken, murmelen, ronddwalen. Anderen slapen juist weer teveel. Dit allemaal op de leegte op te vullen en de verveling tegen te gaan.

Cordaan besluit een pilot te starten met inzet zintuigprikkelende instrumenten (waaronder Geheugenvenster) en boekt hier mooie resultaten in. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de bewoners bij De Diem over de gehele linie rustiger, actiever en tevredener zijn. Ook de verzorgenden geven aan minder stress te hebben.

Coördinator/adviseur rondom de pilot Lysander van der Sluis is ervan overtuigd dat juist de impact van Geheugenvenster groot is, omdat het een 24-uurs programma is en hierdoor continue zorgt voor positieve prikkels. Of, zoals Lysander zo mooi verwoordt: "Het zijn van die geluksmomentjes die het creëert!" 

 
 

69

Samen maken we het verschil, bedankt!