logo

Video's over STV

Folders STV

Van stil naar stimulerend

Waarom is het aanbieden van geschikte beelden zo belangrijk? Dr. Anneke van der Plaats legt uit:

"Mensen met dementie kunnen uit zichzelf geen beelden meer oproepen in hun hoofd. Dat betekent dat zij niet vanzelf kunnen terugdenken aan een mooie wandeling die ze ooit hebben gemaakt, of aan pootje baden in de zee. Mijmeren - zoals wij dat kunnen - kunnen mensen met dementie niet meer.

Zij moeten het doen met de beelden die ze zien, bijvoorbeeld de zitkamer met de meubels, de kast en het behang. Dat is vrij eenzijdig en saai. Bovendien zijn al die beelden 'statisch' d.w.z. dat er geen beweging of geluid in zit. Mensen met dementie kunnen met het aangedane brein eigenlijk alleen maar 'dynamische' prikkels verwerken, oftewel beelden met beweging en geluid. Daarom gaan mensen met dementie altijd op zoek naar plekken waar iets gebeurt of gaan ze zelf tikken of friemelen. Zo maken ze de omgeving zelf dynamisch. 

Belangrijk is bovendien dat mensen met dementie de beelden herkennen, dat geeft betekenis aan de beleving. Moderne attributen of voorwerpen zijn hen vreemd, dat geldt ook voor de moderne opnametechnieken. De televisie brengt dynamische beelden, dus in dat opzicht is dat prettig voor het lege hoofd. Echter, de 'normale televisie' brengt beelden van de dagelijkse actualiteit en dat óók nog in een rap tempo. De beelden zijn voor mensen met dementie onherkenbaar, te snel en veroorzaken hierdoor onrust en ongewenst gedrag. En dat is voor niemand prettig.

Vandaar dat een apart programma voor mensen met dementie hoognodig is. De televisie is in dat geval niet de 'televisie' zoals wij het kennen. Het apparaat fungeert slechts als scherm dat via de inhoud in het hoofd herkenbare beelden oproept, waardoor het stille brein weer tot leven kan komen. Het scherm fungeert als beeldenverschaffer, zoiets als: je doet het raam open en je ziet de wereld. Vandaar de naam: het GeheugenVenster."

Kortom, het is noodzaak dat er bij het creëren van een dementievriendelijke leefomgeving ook aandacht is voor speciale beleef- en dagritmeprogramma’s. Programma's, die zelfstandig functioneren en gevoel voor eigenwaarde van mensen met dementie zo lang mogelijk in stand houden. 

Meer informatie over het gedachtegoed van Dr. Anneke van der Plaats:

Verantwoord aanbod

Wij hebben veel aandacht besteed aan het uitzoeken van het materiaal dat is afgestemd op de belevingswereld en het dagritme van mensen met dementie. Dr. Anneke van der Plaats adviseert hierbij. Stichting STV GeheugenVenster toetst regelmatig haar programmering aan de ontwikkelingen binnen de zorgsector en streeft naar een passend dagritme ondersteunend en belevingsgericht aanbod voor bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen.

Het 'zien' van muziek -met beeld- werkt beter dan het uitsluitend het horen van muziek.
(Dr. Anneke van der Plaats)