Kwaliteit van leven
Doelstelling

Kwaliteit van leven verbeteren

Door middel van het leveren van amusement aan bewoners in verzorgingshuizen, gekoppeld aan een informatiesysteem dat bewoners op hun kamer informeert over activiteiten, willen wij de participatie en het welzijn van ouderen in hun leefomgeving verbeteren.

Stichting GeheugenVenster wil met haar dagprogramma bijdragen aan het zo lang mogelijk in stand houden van een goede kwaliteit van leven.

De Stichting heeft verder ten doel:

  • het ondersteunen van (medewerkers van) verpleeg- en verzorgingshuizen en andere aanverwante instellingen voor senioren bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden door het aanbieden van televisieprogramma’s welke zijn samengesteld en afgestemd op de interesse en leefwereld van de bewoners van deze verpleeg- en verzorgingshuizen en aanverwante instellingen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • het ontwikkelen van speciale beleef- en dagritmeprogramma’s, welke op een juiste manier de hersenen prikkelen, activeren tot meedoen en handvatten geven voor maken van plezierig contact.

Bewustwording

Mensen met dementie kijken met andere ogen, beleven de beelden anders. Hiermee wordt in het huidige tv-aanbod geen rekening gehouden, met zelfs ongewenst gedrag tot gevolg. Stichting GeheugenVenster wil met haar specifieke kennis bijdragen aan een dementievriendelijke leefomgeving door speciale beleef- en dagritmeprogramma’s. Zodat ook de omgeving gaat kijken met andere ogen en zich ervan bewust wordt dat het anders kan, én moet.

 
 
Samen maken we het verschil, bedankt!