logo

Video's over STV

Actief en passief beleven

Vooral voor mensen die fysiek of door ziekte wellicht beperkt zijn om actief te bewegen, is het prikkelen en activeren van de hersenen des te belangrijker voor het zo lang mogelijk in stand houden van een goede (geestelijke) gezondheid. Aangezien mensen met dementie niet goed in staat zijn om zich aan te passen, moet de omgeving zich aanpassen aan hen. Dat geldt ook voor het verleiden tot (mee)bewegen. Een aansprekend virtueel beweegprogramma is derhalve geen luxe, het is broodnodig!

Active Ageing

Juist de momenten waarop men passief in de stoel zit, lenen zich uitstekend voor een zinvolle aanvulling op de dagbesteding. Het visualiseren van geschikte activiteiten voor mensen met dementie heeft onze prioriteit. Stichting STV GeheugenVenster is aangesloten bij het netwerk Active Aging Nederland. Dankzij dit netwerk beschikken wij over de kennis van professionals die via diverse projecten actief bijdragen aan een gezonde oude dag en een dementievriendelijke omgeving.

Stimuleren tot interactie

Het dagprogramma van STV GeheugenVenster bevat elementen die stimuleren tot interactie. Mensen zingen mee, bewegen op de muziek of praten tegen de persoon die hen iets vertelt. De gepubliceerde mededelingen herinneren bewoners aan de organiseerde activiteiten zodat men bij de leefomgeving betrokken blijft.

Memory in Motion

Op het ogenblik werken wij aan een programma waarbij de kijker gestimuleerd wordt tot bewegen op basis van geholpen herinnering. Gedurende dit programma maken wij gebruik van muziek, herinneringen, voorwerpen en oude beelden als geleider, om contact te maken met de zittende kijker om hen vervolgens aan te zetten tot interactie en/of beweging.

De geselecteerde bewegingen zijn in werkelijkheid nieuw aan te leren gebaren (uit de gebarentaal, welke o.a. gebruikt worden door mensen met afasie) die zowel de mensen met dementie als hun verzorgende omgeving kunnen ondersteunen in de onderlinge communicatie, o.a. op essentiële momenten in de dagelijkse verzorging.

Onderzoek:
Kader ontwikkelingsfase:
Dr. Jacqueline de Nooijer, taal- en cognitiewetenschapper
Uitvoering m.m.v.:
Alzheimer Nederland
Dementia Care Mapping/DCM Nederland
Zorgorganisatie Amstelring

Aan de realisatie van dit programma werken mee:
Nienke Fluitman en Williëlle Koele, gebaren.nl
Hans Mijnen en zijn team, Het Schouw (Amstelring)
Wil van der Steen, Herinneringsmuseum De Lozerhof (Saffier De Residentiegroep)
Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater/oprichter Breincollectief
Tie van der Horst, producent/regisseur

Coördinatie, samenstelling, sponsorwerving en naar een idee van:
Ingrid van der Horst

Onlangs hebben de filmopnames plaatsgevonden voor dit bijzondere programma.
Dagblad De Limburger volgde ons op de voet. Meer informatie volgt binnenkort.

Mensen met dementie reageren vaak op het aangeboden programma op de televisie. Wat zou het mooi zijn wanneer we deze mensen kunnen aanzetten tot beweging vanuit de luie stoel.
(De heer H. Mijnen, Amstelring)